Dogum öncesi dönemde yapılan ultrasonografide saptanan ürolojik anomaliler günlük çocuk ürolojisi pratiğinin önemli bir hasta grubunu oluşturmaktadır. Antenatal hidronefroz, anne karnında çocukta saptanan böbrek toplayıcı sistem genişlemesini ifade eder ve ürolojik bozukların göstermek açısından ana bulgulardan biridir. Önemli bir kısmında ciddi bir sorun saptanmamakla birlikte, böbrek fonksiyonlarını tehdit edebilecek ürolojik anomalilerin erken tanısı açısından mutlaka değerlendirilmesi gereklidir.

 En sık saptanan ürolojik anomaliler böbrek toplayıcı sistem çıkışında darlık (üreteropelvik bileşke darlıkları), ve mesaneden idrarın üst sisteme reflüsüdür (vezikoüreteral reflü). Doğum sonrası dönemde altta yatan bozukluğun tanısına yönelik gerekli testler istenir ve elde edilen sonuçlara göre çocuk için bir takip ve tedavi protokolü şekillendirilir.