Doğum öncesi erkek bebeklerde testisler karın boşluğunda yer alır ve gelişimle birlikte skrotuma (genel  tanımlama ile ‘torbaya’) iner.  Eğer bir veya her iki testis normal skrotal yerleşiminde bulunmazsa, bu durum ‘inmemiş testis’ olarak tanımlanır.

Tedavi edilmemesi durumda erkek çocukların ileride çocuk sahibi olma potansiyeli olumsuz şekilde etkilenebilir. Bu çocuklarda testis kanseri gelişme riski normale göre daha fazladır. Ayrıca testisin kendi etrafında dönüp kanlanmasının bozulması (torsiyon) riski de bulunmaktadır.

Yenidoğan dönemde inmemiş testislerin bir kısmı ilk 6 aylık dönemde normal yerine inebilir. Ancak 6 aylıktan itibaren skrotumda bulunmayan inmemiş testisler tedavi edilmelidir. Testis normal yerleşimli değilse cerrahi olarak indirilmelidir. Genel olarak testisi indirmek amaçlı hormon tedavisi başarılı kabul edilmemektedir.

Bazı durumlarda testis elle muayeneda saptanamaz. Bu gibi durumlarda laparoskopi (kapalı yöntem) ile karın içerisine girilip arıştırma yapılması gerekmektedir. Eğer testis karın içinde bulunursa, tek veya iki aşamalı olarak indirilmelidir.